THÔNG BÁO
BAIXAN.NET
Gợi Nhớ Quê Hương
Họ Đạo Bãi Xan

Nhà Thờ Bãi Xan

Tình Quê Bãi Xan
  • Những dòng kỷ niệm.
  • Những ngày tháng xa quê.
  • Bãi Xan vùng đất Phương Nam với con người hiền hòa, thật thà chơn chất.
  • Mỗi khi qua Miền Tây tôi lại nhìn những con sông dài.
  • Mỗi khi qua dòng sông tôi lại nghe nỗi đau đời ai.
Đối Tác Bãi Xan
 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN


Ngày đăng: 04/08/2013 Lượt xem: 1105

DANH SÁCH NỮ TU GỐC BÃI XAN THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

STT Quý Danh Năm Sinh Năm Khấn Qua Đời
1 Ana Lê Thị Riêng 1838 1858
1919
2 Maria Đặng Thị Thiện 1840
1866 1936
3
Ane Lê Thị Phân 1854 1876
1925
4
Lucia Lê Thị Thiên
1852
1879
1933
5 Anna Nguyễn Thị Chánh
1855 1879
1926
6 Anne Nguyễn Thị Của
1855 1879
1916
7 Maria Nguyễn Thị Lực
1856
1879
1892
8 Maria Nguyễn Thị Thơ
1861 1884 1896
9
Matta Nguyễn Thị Linh
1863
1886 1895
10
Ysave Nguyễn Thị Lư
1863
1887
1889
11
M. Mad . Nguyễn Thị Hưởng
1868 1896 1916
12
Catarina Nguyễn Thị Lời
1873 1897 1902
13
Matta Trần Thị Báu
1874
1899
1934
14
Anna Hồ Thị Tịnh
1890 1911 1965
15
Lucia Nguyễn Thị Khâm
1902 1924 1927
16
Matta Nguyễn Thị Hườn
1900 1924 1929
17
Matta Nguyễn Thị Số
1902 1927 1985
18
Anna Phạm Thị Huê
1909 1930 1967
19
Maria Hồ Thị Thìn
1909 1931 1947
20
Ane Nguyễn Thị Kiều
1913 1934 1995
21
Matta Lê Thị Thơm
1914 1935 2006
22
Anna Trần Thị Việc
1915 1936 2003
23
Matta Nguyễn Thị Sạch
1917 1940 1980
24
M.Mad. Nguyễn Thị Truyền
1921 1942 2011
25
Maria Phạm Thị Nhung
1921 1943 1996
26
Anne Phạm Thị Toan
1922 1943 1946
27
Ysave Nguyễn Thị Ngươn
1922 1944 1999
28
Lucia Nguyễn Thị Tế
1924 1948 2005
29
Maria Văn Thị Chiểu
1924 1950 2007
30
Anne Phạm Thị Nhậm
1926 1950 1951
31
Maria Trần Thị Phần
1925 1950 2004
32
Maria Nguyễn Thị Phước
1926 1950 1995
33
Maria Nguyễn Thị Tròn
1925 1952 2009
34
Maria Nguyễn Thị Rằm
1927 1952 1993
35
Maria Mad .Nguyễn Thị Hoa
1957 1997 2008
36
Maria Nguyễn Thị Đâu
1923 1944
37
Anne Trần Thị Yên
1930 1953
38
Teresa Nguyễn Thị Lành
1934 1956
39
Teresa Nguyễn Thị Lộc
1939 1961
40
Ysave Nguyễn Thị Ngoan
1940 1965
41
Maria Nguyễn Thị Mừng
1948 1970
42
Ysave Phạm Thị Kỷ
1950 1972
43
Maria Nguyễn Thị Khiến
1952 1975
44
Anna Nguyễn Thị Rảnh
1956 1980
45
Anna Nguyễn Thị Hết
1957 1981
46
Maria Nguyễn Thị Kiều Trang
1978 1999
47
Ysave Lê Thị Mộng Kiều
1976 2000
48
Matta Lê Thị Mộng Thúy
1972 2004
49
Maria Nguyễn Thảo Vi
1982 2008
50
Maria Nguyễn Tương Vi
1984 2009
51
Phanxica Võ Thị Kim Thoa
1985 2009
52
Anna Võ Thị Thùy Liên
1986 2009
53
Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích
1986 2010
54
Anna Nguyễn Thị Bích Trâm
1987 2012

(còn tiếp)
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CHỢ QUÁN

Quay LạiTIN TỨC LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN(0):

Họ Tên:

Email:   

Tiêu đề:

Nội dung:
QUẢNG CÁO

Tuong mau balo Quảng cáo miễn phí trên baixan.net
Liên hệ baixan.net

Chung Sức Bãi Xan

Quy vi nguoi ngheo

THÀNH VIÊN(10)

http://baixan.net đang trong thời gian xây dựng cấu trúc web phù hợp với nhu cầu hiện tại.
Rất mong các bạn sẽ nhiệt tình đóng góp.
Cám ơn rất nhiều


Duy Phương

Email:baixannet@yahoo.com

Chat: yahoo baixannet

Facebook: baixan.net

LIÊN HỆ

Duy Phương

Email:baixannet@yahoo.com

Chat: yahoo chat baixannet

ÁO WEB

dangky

del
LIÊN HỆ

phuongnam_bx@yahoo.com