THÔNG BÁO
BAIXAN.NET
Gợi Nhớ Quê Hương
Họ Đạo Bãi Xan

Nhà Thờ Bãi Xan

Tình Quê Bãi Xan
  • Những dòng kỷ niệm.
  • Những ngày tháng xa quê.
  • Bãi Xan vùng đất Phương Nam với con người hiền hòa, thật thà chơn chất.
  • Mỗi khi qua Miền Tây tôi lại nhìn những con sông dài.
  • Mỗi khi qua dòng sông tôi lại nghe nỗi đau đời ai.
Đối Tác Bãi Xan
 

Các đơn vị hành chính


Ngày đăng: 12/01/2012 Lượt xem: 3363

Thống kê đến ngày 30/12/2011 Tỉnh Trà Vinh có tổng số xã/phường/thị trấn: 105; xã: 85, phường: 9, thị trấn: 12

    * 842. Thành phố Trà Vinh 9 phường, 1 xã: Phường 4, Phường 1, Phường 3, Phường 2, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Xã Long Đức.
    * 844. Huyện Càng Long 1 thị trấn, 13 xã: Thị trấn Càng Long, Xã Đức Mỹ, Xã Nhị Long, Xã Nhị Long Phú, Xã Đại Phước, Xã Đại Phúc, Xã Mỹ Cẩm, Xã An Trường A, Xã Bình Phú, Xã An Trường, Xã Phương Thạnh, Xã Tân Bình, Xã Huyền Hội, Xã Tân An.
    * 845. Huyện Cầu Kè 1 thị trấn, 10 xã: Thị trấn Cầu Kè, Xã Thạnh Phú, Xã Thông Hòa, Xã Tam Ngãi, Xã Hòa Ân, Xã Châu Điền, Xã An Phú Tân, Xã Hoà Tân, Xã Phong Thạnh, Xã Phong Phú, Xã Ninh Thới.
    * 846. Huyện Tiểu Cần 2 thị trấn, 9 xã: Thị trấn Tiểu Cần, Thị trấn Cầu Quan, Xã Hiếu Trung, Xã Hiếu Tử, Xã Tập Ngãi, Xã Phú Cần, Xã Long Thới, Xã Ngãi Hùng, Xã Tân Hòa, Xã Tân Hùng, Xã Hùng Hòa.
    * 847. Huyện Châu Thành 1 thị trấn, 13 xã: Thị trấn Châu Thành, Xã Hòa Thuận, Xã Nguyệt Hóa, Xã Hưng Mỹ, Xã Hòa Minh, Xã Lương Hòa, Xã Lương Hoà A, Xã Hòa Lợi, Xã Đa Lộc, Xã Song Lộc, Xã Long Hòa, Xã Phước Hảo, Xã Mỹ Chánh, Xã Thanh Mỹ.
    * 848. Huyện Cầu Ngang 2 thị trấn, 13 xã: Thị trấn Cầu Ngang, Thị trấn Mỹ Long, Xã Vĩnh Kim, Xã Kim Hòa, Xã Mỹ Long Bắc, Xã Mỹ Hòa, Xã Hiệp Hòa, Xã Trường Thọ, Xã Mỹ Long Nam, Xã Thuận Hòa, Xã Nhị Trường, Xã Long Sơn, Xã Hiệp Mỹ Đông, Xã Hiệp Mỹ Tây, Xã Thạnh Hòa Sơn.
    * 849. Huyện Trà Cú 2 thị trấn, 17 xã: Thị trấn Trà Cú, Thị trấn Định An (tách ra từ xã Định An), Xã Phước Hưng, Xã Tập Sơn, Xã Tân Sơn, Xã Tân Hiệp, Xã An Quảng Hữu, Xã Long Hiệp, Xã Ngãi Xuyên, Xã Ngọc Biên, Xã Lưu Nghiệp Anh, Xã Thanh Sơn, Xã Kim Sơn, Xã Đôn Châu, Xã Hàm Giang, Xã Đôn Xuân, Xã Đại An, Xã Định An, Xã Hàm Tân( mới tách từ Hàm Giang)
    * 850. Huyện Duyên Hải 2 thị trấn, 9 xã: Thị trấn Duyên Hải, thị trấn Long Thành (tách ra từ xã Long Khánh 12/2011), Xã Hiệp Thạnh, Xã Long Hữu, Xã Ngũ Lạc, Xã Trường Long Hòa, Xã Long Toàn, Xã Long Khánh, Xã Dân Thành, Xã Long Vĩnh, Xã Đông Hải.

Hiện nay Trà Vinh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm Thành phố Trà Vinh và 7 huyện với 105 xã, phường và thị trấn. Bảy huyện là: Huyện Càng Long, Châu Thành, Huyện Cầu Kè, Huyện Tiểu Cần, Huyện Cầu Ngang, Huyện Trà Cú, Huyện Duyên Hải.

Biển số xe

    * Thành phố Trà Vinh 84-B1 XXX.XX và 84-C1 XXX.XX
    * Huyện Càng Long 84-L1 XXX.XX
    * Châu Thành 84-D1 XXX.XX
    * Huyện Cầu Kè 84-K1 XXX.XX
    * Huyện Tiểu Cần 84-H1 XXX.XXX
    * Huyện Cầu Ngang 84-E1 XXX.XX
    * Huyện Trà Cú 84-G1 XXX.XX
    * Huyện Duyên Hải 84-F1 XXX.XX

Theo http://vi.wikipedia.org/

(Tiếp Theo)

Quay LạiTIN TỨC LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN(0):

Họ Tên:

Email:   

Tiêu đề:

Nội dung:
QUẢNG CÁO

Tuong mau balo Quảng cáo miễn phí trên baixan.net
Liên hệ baixan.net

Chung Sức Bãi Xan

Quy vi nguoi ngheo

THÀNH VIÊN(10)

http://baixan.net đang trong thời gian xây dựng cấu trúc web phù hợp với nhu cầu hiện tại.
Rất mong các bạn sẽ nhiệt tình đóng góp.
Cám ơn rất nhiều


Duy Phương

Email:baixannet@yahoo.com

Chat: yahoo baixannet

Facebook: baixan.net

LIÊN HỆ

Duy Phương

Email:baixannet@yahoo.com

Chat: yahoo chat baixannet

ÁO WEB

dangky

del
LIÊN HỆ

phuongnam_bx@yahoo.com